Úklid nákupních center

Úklid nákupních center je důležitým aspektem správy těchto komplexů. Zajišťuje nejen čisté a příjemné prostředí pro zákazníky, ale také přispívá k udržování dobrého dojmu a bezpečnosti. Zde jsou klíčové aspekty spojené s úklidem nákupních center:

 1. Denní úklid: Denní úklid zahrnuje pravidelné vysávání a vytírání podlah, čištění skel, prázdninu popelnic a odvoz odpadků, a uklidování toalet.
 2. Výkladní skříně a výlohy: Pravidelná údržba výkladních skříní a výloh, včetně čištění skel, výměny osvětlení, a obměnu výstavního materiálu.
 3. Osvětlení: Udržování funkčnosti osvětlení, včetně výměny vypálených žárovek nebo světelných trubic.
 4. Čištění střech a stěn: Kontrola a čištění střech a stěn, aby se předešlo nečistotám a potenciálním poškozením.
 5. Zimní úklid: V zimních měsících odstraňování sněhu a sůl na chodnících a parkovištích pro bezpečnost návštěvníků.
 6. Speciální čištění: Periodické speciální čištění, jako je čištění koberců, nábytku nebo čištění vzduchotechnických systémů.
 7. Recyklace: Správa odpadů a recyklace odpadků z nákupního centra, což zahrnuje třídění a správu recyklovatelných materiálů.
 8. Údržba zeleně: Péče o venkovní zeleň, včetně stříhání trávníků, péče o stromy a květinové záhony.
 9. Odpadkové koše: Pravidelné vyprazdňování odpadkových košů a udržování čistoty okolí odpadkových nádob.
 10. Nouzový úklid: Rychlý reakce na nečekané situace, jako jsou úniky vody, rozlitá tříštivá nebo znečištění.
 11. Správa dodavatelů: Koordinace a dohled nad úklidovými společnostmi a dodavateli služeb, zahrnující dohled nad plněním smluvních povinností.
 12. Kvalita vzduchu: Monitorování a údržba systémů pro čištění vzduchu a klimatizace, aby se udržela kvalita vzduchu v nákupním centru.

Úklid nákupního centra je důležitou součástí jeho provozu a správy. Čisté a bezpečné prostředí přispívá k pozitivnímu zážitku návštěvníků a zachování dobrého pověsti centra. Je také důležité zajistit, aby úklid probíhal pravidelně a profesionálně a aby byly dodržovány všechny hygienické normy a předpisy.

Služba

Orientační cena

Úklid komerčních prostor od 200 m² od 0,60 Kč / m2
Úklid bytových domů od 3 500 Kč / měsíčně
Úklid venkovních ploch od 0,60 Kč / m2
Speciální úklidové práce od 0,60 Kč / m2

Kontaktní formulář